Privacyverklaring Provalu

Het Jongerenpunt is een initiatief van Provalu, de sociaal-maatschappelijke onderneming in de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Provalu, gevestigd te Voorhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de “Gemeenschappelijke regeling Kust-Duin-en Bollenstreek”. 

 

Contactgegevens

Nijverheidsweg 22
2215 MH Voorhout

Website:
www.provalu.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Provalu verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een uitkering ontvangt en op zoek bent naar passend werk of bij het uitvoeren van hun taken in het kader van de Participatiewet en als werkgever voor de uitvoering van de Wet Sociale werkvoorziening. Maar ook wanneer u als bedrijf/organisatie werknemers uit onze doelgroep wil aantrekken. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten en wettelijke taken. Denk aan gegevens als naam, adres, geboortedatum- en plaats, contactgegevens, burgerservicenummer etc.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende zaken:

 • Als werkgever voor medewerkers vallend binnen de Wet Sociale werkvoorziening
 • Als uitvoerder van de Wet Sociale werkvoorziening
 • Als werkgever voor NRG-medewerkers en medewerkers vallend onder de Gr KDB
 • Het uitvoeren van taken in het kader van de Participatiewet
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (denk aan het delen van gegevens met derden ten behoeve van bemiddeling naar werk, betalen van salarissen, gegevensuitwisseling met het UWV etc.)
 • U aangemeld bent, om deel te nemen aan een traject gericht op arbeidsinschakeling, alsmede te onderzoeken naar uw mogelijkheden tot arbeidsinschakeling en, indien van toepassing, mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak.
 • Als er sprake is van projecten in het kader van steun- en herstelpakketten tijdens corona
 • Als het in het kader van bemiddeling noodzakelijk is uw gegevens te delen met partijen van WSP Holland Rijnland
 • Het ondersteunen van ondernemers in de regio.
 • Wij contact met u willen opnemen dit kan telefonisch zijn, per e-mail of persoonlijk op locatie.
 • Uit te nodigen deel te nemen aan diverse activiteiten, die wij organiseren.
 • Wanneer wij informatie nodig hebben van andere instanties of waarvoor wij u willen aanmelden.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Provalu en MareFlex bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doelen, die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. De bewaartermijnen zijn opgenomen in het verwerkingsregister.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Provalu en MareFlex verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van met u gemaakte afspraken, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alleen de hiervoor noodzakelijke gegevens worden gedeeld. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens. Provalu en MareFlex blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van Provalu hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn toegang tot persoonsgegevens.

 

Social media

Op diverse sociale media platforms (zoals bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, etc.) laten wij als organisatie zien waar wij mee bezig zijn, door bijvoorbeeld het plaatsen van foto’s en video’s. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en delen informatie alleen met uw toestemming. Het is niet onze intentie foto’s en video's te plaatsen waardoor personen mogelijkerwijze schade hiervan zouden kunnen ondervinden. Indien u gepubliceerde foto’s of videomateriaal van u wilt hebben verwijderd neem dan contact met ons op via avg@provalu.nl

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Provalu gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Google Analytics

Provalu maakt gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de website verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een dataverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Gegevensuitwisseling met andere Googlediensten is uitgeschakeld en IP-adressen worden geanonimiseerd. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht van gegevensoverdracht en om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Provalu. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar avg@provalu.nl.

 

Provalu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Provalu is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex)klanten, potentiele klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via:

Namens Provalu N.V., Mevr. H. Kortekaas, Functionaris Gegevensbescherming via avg@provalu.nl